INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 05.08.2013 r., którego przedmiot stanowi usługa cateringowa w ramach projektu Edukacja przedszkolna szansą dla najmłodszych mieszkańców gminy Lipnica Wielka, Prywatne Niepubliczne Przedszkole Patrycja Kudzia informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożył oferent: DELICE CATERING s.c. Paweł Bachleda-Graca Dariusz Gajak - NIP 7352833116 Oferent spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Otrzymał najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny zawartymi w zapytaniu ofertowym.