Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringu

W zwiazku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna szansą dla najmłodszych mieszkańców gminy Lipnica Wielka” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza się zaproszenie do składania ofert na usługę cateringu dla dzieci korzystających z przedszkola „Bajkowa Kraina” w Lipnicy Wielkiej.

Termin składania ofert: 20.08.2013 r.,  godz. 15.00

Materiały do pobrania:

1_ogloszenie_o_zamowieniu_1_2013_Canviar

2_formularz_oferty_1_2013_Canviar

3_potwierdzenie_spelniania_warunkow_1_2013_Canviar

4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_1_2013_Canviar